Afbeelding
platformvloer met kantelhek

L-vormige tussenvloer met kantelhek

3 Tussenvloeren

Onze klant J.M.B. Matrassen BV te Bocholt had nood aan 2 tussenvloeren in zijn productiehal.

Er werd gekozen om tussenvloeren te plaatsen voorzien van een palletopzetsysteem met terugspringend leuningwerk en een ketting.
Hierdoor kunnen goederen eenvoudig op en af de platformvloer geplaatst worden. 

Onder één van de tussenvloeren werd er een wand voorzien ter compartimentering van de vrije ruimte. 

Na het succes van de tussenvloeren in de productiehal, verkoos men ook in de afwerkingshal een tussenvloer te plaatsen. 
Aangezien een deel van het productieproces bovenop de tussenvloer plaatsvindt, werd er extra aandacht geschonken aan de palletopzetplaats.
Er werd gekozen voor een groot kantelhek (netto-hoogte van 2m en een opening van 3m) omdat alle maten van matrassen hierdoor versast moeten kunnen worden.